1. Історико-географічна довідка


Калинівський район


1. Історико-географічна довідка


Калинівський район знаходиться в північній частині Вінницької області, вздовж берегів річки Південний Буг та річки Жердь. Також на території протікають річки Згар, Десна, Снивода, Постолова, які належать до басейну Південного Бугу. Територія району відноситься до зони лісостепу. Грунти головним чином мало- і середньогумусні чорноземи, однак на значних площах є опідзолені. Клімат помірно континентальний.

Калинівський район знаходиться в межах Придніпровської височини. Рельєф району – рівнина з абсолютними висотами від 240 до 290 м, порізана сіткою рік, ярами і балками. В географічно-структурному відношенні район розташований у західній частині Українського кристалічного масиву.

Калинівський район утворено в 1923 році. Територіально він межує на півночі з Козятинським районом, на північному заході – з Хмельницьким, на південному заході – з Літинським, на півдні - з Вінницьким, на південному сході – з Липовецьким, на сході – з Погребищанським районами.

Адміністративним центром району є місто Калинівка, яке знаходиться практично в центрі району, за 26 км від Вінниці. Через територію району проходить електрифікована та три одноколійних дороги. Їх довжина становить близько 100 км. В районі знаходиться автомобільних доріг республіканського значення - 30 км, обласного – 17 км і місцевого значення – 345,6 км. Основними автотранспортними магістралями є автобусні маршрути обласних сполучень Київ – Вінниця, Біла Церква – Вінниця, Хмільник – Вінниця, Літин – Вінниця, Вінниця – Житомир.

Територія району нараховує 1096 кв.км, що складає 4,2% області.

В районі широко розповсюджені природні мінеральні будівельні матеріали: глина, пісок, суглинок, граніти. Виявлені родовища граніту поблизу сіл Іванова, Гущинець, Писарівки, Черепашинець, поклади каоліну поблизу сіл Байківки, Грушковець. В гранітах Іванівського родовища міститься 25-30% цінного мінералу гранату.

На території Калинівського району знаходиться два заказники для охорони високопродуктивного еталонного насадження сосни, розташовані в Калинівському лісництві. Зоологічна пам’ятка природи „Боброве поселення” створена для збереження цінних рідкісних в області хутрових звірів на річці Згар. В с.Дружелюбівка знаходиться парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва „Саджавка” площею 12га, створений з метою збереження старовинного парку, закладеного в кінці 18 століття.

У 58-и населених пунктах проживає 60677 жителів. Працездатного – 30,5 тис.чоловік. Найбільшими селами району є Іванів з населенням 5,4 тис.чол., Павлівка – 3,8 тис.чол., Корделівка – 3,5 тис.чол., Гущинці – 2,5 тис.чол., Пиків – 1,7 тис.чол.

Більше як дві третини населення району, а це 41366 осіб, проживає у сільській місцевості, що становить 68,2%. В місті проживає 19 311 чоловік, що становить 31,8%.

Всього зайнято в сільськогосподарському виробництві 7,0 тис.чоловік (43,8%), в промисловості – 4,0 тис.чоловік (25,0%), в будівництві - 0,3 тис.чоловік (1,9%), на транспорті - 0,5 тис.чоловік (3,1%), в освіті – 2,0 тис.чоловік (12,5%), в охороні здоров’я та соціальній допомозі – 11,0 тис.чоловік (6,2%). Всього працюючих у всіх сферах економіки 16 тис.чоловік.


2. Промисловість


Калинівський район має багатогалузевий промисловий комплекс, провідне місце в якому займає харчова галузь. В районі функціонують промислові підприємства шести галузей промисловості. Основні з них: харчова (25%), машинобудування і металообробка (18,7%), деревообробна (6,2%).

Підприємствами випускається наступна продукція:

-ТОВ „Калинівський експериментальний завод деревинних матеріалів” - плити деревостружкові;

-Овечацький спиртовий завод - спирт етиловий з харчової крохмаловмісткої сировини;

-ВАТ „Вінніфрут” - соки, концентрати, безалкогольні напої;

-ЗАТ „Калинівський машинобудівний завод” – молокосушарки, хлібопекарські печі, запчастини до сільськогосподарської техніки;

-ВАТ „Ремонтно-механічний завод” - ремонт і виробництво сільськогосподарської техніки (плоскорізи, культиватори);

-ВАТ „Іванівський спецкар’єр” - виробництво щебеневої продукції;

-ВАТ Калинівське районне підприємство „Агромаш” – грунтообробна сільськогосподарська техніка (культиватори, пружинні борони), ремонт сільськогосподарської техніки;

-ЗАТ „Калина” - швейні вироби;

- ТОВ ВФ „Дом” – вікна, двері;

-ТОВ „Комбікормовий завод” – комбікорм, сушка зерна;

-АТЗТ „ Корделівський обласний комбікормовий завод” - комбікорм, сушка зерна.


Район спеціалізується по виробництву продовольчих товарів. Питома вага виробництва товарів народного споживання району від загального випуску промислових товарів становить 65,9%.


За 11 місяців поточного року до зведеного бюджету при плані 65866,4 тис.грн мобілізовано 65866,4тис.грн. (111,8%). До державного бюджету надійшло 26763,8 тис.грн при плані 22531,2 тис.грн (118,8%).

Бюджет району виконано на 108,6%, в т.ч. районний бюджет на 107,9%.

В січні – листопаді 2011 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 1354 чоловіки.

На підприємствах, організаціях району створено 750 робочих місць, в т.ч. фізичними особами – 651, юридичними –99.

В 2011 році районним центром зайнятості проведено 11 ярмарок вакансій, 44 семінари з роботодавцями, надано 13215 профорієнтаційних послуг. Двадцяти двом особам виплачено одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності в розмірі 184,1 тис.грн.

Для створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва в районі функціонують дозвільний та реєстраційний офіси.

Станом на 01.11.2011 року зареєстровано суб’єктів підприємницької діяльності юридичних осіб - 31, фізичних осіб - 163. За 11 місяців 2011 року адміністратором дозвільного офісу видано 227 документів дозвільного характеру.


^ 3. Сільське господарство


Калинівський район по характеру виробництва відноситься до сільськогосподарсько-промислових районів. Родючість грунтів у середньому становить 56 балів по вмісту гумусу.

Земельні угіддя становлять 108578 га, з них: сільгоспугідь - 82906 га, в т.ч. орної землі - 70340 га.

Сільгосппідприємства району використовують 51104 га ріллі, особисті підсобні господарства та орендовані ними землі становлять 14556 га, фермерські господарства використовують 1,71 тис.га.

Земель запасу 11523 га

в т.ч. в оренді 2013 га


Земель резервного фонду 3183 га

в т.ч. в оренді 1512 га


Ведучою галуззю народного господарства в районі являється сільськогосподарське виробництво.

Питома вага рослинництва становить 75%, тваринництва – 25%.


Основною спеціалізацією сільськогосподарських підприємств всіх форм власності в рослинництві є вирощування зернових культур (пшениця, озиме жито, ярий ячмінь, кукурудза, горох, гречка, просо) і технічних культур (цукрові буряки, соняшник, озимий ріпак), в тваринництві - виробництво м’яса і молока.

Сільськогосподарську діяльність на території району здійснюють 65 агроформувань:

СТОВ – 17;

СВК – 4;

ПОСП- 10;

Спільних фермерських господарств – 34;

Дослідних господарств – 3.

Одноосібників – 19,5 тисяч.

Майже в кожному господарстві діють підсобні промисли.


В районі є ряд господарств, які займаються певною спеціалізацією:

- ПОСП “Радівське” с.Радівка і Уладово-Люлинецька дослідна селекційна станція - вирощування насіння і репродукція ярих, озимих культур та їх реалізація для господарств району;

- СВК “Родина” с.Глинськ і СВК “Надія” с.Нова Гребля - вирощування насіння багаторічних трав;

- ДГ „Артеміда” і СТОВ “Україна” с.Комунарівка і СТОВ “Світанок” с.Павлівка - вирощування картоплі на насіння.


Дослідні господарства займаються вирощуванням насіння цукрових буряків, яке закуповується як для господарств нашого району, так і інших районів області. Використовуючи сучасні технології і високу організацію праці, вищезгадані господарства досягли найкращих результатів в районі і є лідерами сільськогосподарського виробництва. Вони по праву є візитною карткою агропромислового комплексу району.

^ 4. Будівництво і транспортно-комунальна мережа


Будівельний комплекс району нараховує 3 будівельних організації: районне дорожнє підприємство „Калинівський Райавтодор”, ЗАТ „Калинівське БМУ – 5” та Калинівська госпрозрахункова дорожна дільниця Вінницького ДЕП. Існує ряд приватних фірм, які здійснюють будівельні та ремонтно – будівельні роботи згідно європейських стандартів.

Середня вартість 1м2 введеної площі житла становить 2140 грн. Виконано підрядних робіт на суму 3185 тис.грн.

Транспортний комплекс району представляють такі організаціі як ВАТ „Калинівське АТП - 10509”, ВАТ „Корделівське АТП – 10561”, ДП „Віннітранс”, 2 приватні фірми та 8 приватних перевізників.


Мережа автомобільних доріг місцевого значення складає 347,3 км, в т.ч. з твердим покриттям – 337,2 км, асфальтобетон і чорне покриття – 219,7 км, біле шосе – 66,1 км, бруківка – 55,6 км., з ґрунтовим покриттям – 10,1 км. Протяжність тротуарів з твердим покриттям – 34,2 км.

Усі населені пункти району мають під’їзні дороги з твердим покриттям та повністю забезпечені автобусним сполученням.


Вантажооборот району складає 46,5 млн. тонно-кілометрів (125,6% до відповідного періоду минулого року).

За звітний період перевезено 1,8 млн. пасажирів.

Пасажирооборот склав 32,3 млн. пасажиро-кілометрів (96% до відповідного періоду минулого року).


5. Підприємництво


Відповідно до Урядових Програм в Калинівському районі продовжується реалізація курсу ринкових реформ, невід’ємною частиною якого є всебічна підтримка розвитку малого та середнього бізнесу.


Зареєстровано 242 малих підприємств, з яких 190 діючих. Кількість малих підприємств на 10 тисяч населення становить 40,0 одиниць.

В сфері малого бізнесу діє 34 селянсько-фермерських господарства.

Всього в малому бізнесі зайнято 4,5 тис.чоловік. На малих підприємствах працює 1,4 тис.осіб, що становить 10,8% від загальної кількості працівників, зайнятих в усіх сферах економічної діяльності.

За спрощеною системою оподаткування працює в районі 25% загальної кількості юридичних осіб та 32% фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.

Для створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва в районі працює реєстраційний та дозвільний офіси.


^ 6. Соціально – культурна сфера


В районі випускається газета Калинівської районної ради та районної державної адміністрації „Прапор перемоги” тиражем близько 3 тисяч.

Майже 3 тис. жителів міста і сіл району об’єднані в творчі колективи аматорського мистецтва, які діють у клубних закладах, з них 23 носять звання народних і зразкових. Вони є постійними учасниками культурно-мистецьких заходів району, області, Всеукраїнских та Міжнародних конкурсів, фестивалів. При клубних закладах культури працює понад 150 колективів художньої самодіяльності та гуртки народної творчості.

В січні місяці традиційно проводиться театралізоване свято сатири і гумору, присвячене дню народження поета і гумориста С.Руданського. На День молоді відбувається районний конкурс дитячої та юнацької творчості „Зорепад”. Щороку проводиться районний фестиваль дитячої естрадної пісні „Веселі дзвіночки”, метою якого є пошук і відкриття молодих талантів у різних номінаціях.

В районі створено 3 музеї. Музейні фонди нараховують понад 2 тисячі експонатів. Споруджено пам’ятник учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС в м.Калинівка.


В районі нараховується 149 пам’яток культурної спадщини району (70 пам’яток історії, 67 пам’яток археології, 1 пам’ятка монументального мистецтва, 9 пам’яток архітектури і містобудування, 1 пам’ятка садово-паркового мистецтва), серед яких найвідоміші: Іванівський замок (1596р.), монастир 18 століття та римо-католицький костьол Діви Марії (1780р.), Новогребельська Михайлівська церква (1701р.), Пиківський костьол Пресвятої Трійці (1777р.).


В районі функціонує:

Бібліотек 36

Бібліотечний фонд району 404765 тис.примірн.

Всього працівників бібліотек 55 чол.

Будинків культури 21

Сільських клубів 19

Клубів – бібліотек 5

Кінозалів 1


Всього працівників клубних установ 66 чол.

Кількість дитячих музичних шкіл 1 (250 діт.)

Викладачів музичних шкіл 26 чол.

Всього в системі культури працює 172 чол.

Всього закладів культури 80


Калинівська земля багата літературними, науковими та політичними діячами. В с.Хомутинці народився фольклорист С.В.Руданський, в селах Мончинці та Іванів – українські письменники С.П.Колеснік та О.Ф.Чорногуз, в с.Мізяків – краєзнавець, історик та етнограф В.В.Боржківський, в с. Пикові – художник Атлантов В.М.

Серед наших земляків були і є відомі вчені. Це відомий український вчений селекціонер Л.Л.Семполовський та засновник Уладово- Люлинецької дослідно-селекційної станції доктор юридичних наук В.І.Семчик. Сьогодні працює на Уладово-Люлинецькій дослідно-селекційній станції доктор сільськогосподарських наук Розводовський А.М.


^ 7. Гуманітарна політика


В районі функціонують 2 професійно – технічних училища і технологічний технікум з учнівським контингентом 1700 чоловік, де готують професійних працівників з 14 спеціальностей. Діє Іванівська допоміжна школа-інтернат для дітей з вадами розумового розвитку, де навчається 114 дітей.

Поступово формується певна система роботи з обдарованими дітьми, в 4-х школах району працює 7 профільних класів, якими було охоплено 156 дітей. 2094 учні вивчали російську мову, 37 польську.

Більше 5-и років в районі функціонує Будинок дитячої творчості, де в 13 гуртках займається 325 міських та сільських школярів.


Освіта


У районі функціонує 38 загальноосвітніх шкіл, з них:

ЗОШ I-ІІ ступенів 14

ЗОШ І-III ступенів 23

Навчально-виховний комплекс „Школа-дитячий

садочок” на базі Заливанщинської ЗОШ І-ІІ ступенів 1

Загальна кількість учнів у денних загальноосвітніх школах 6975 учн.

з них 67% проживає в сільській місевості


Загальна кількість педагогічних працівників 861 чол.

Середня кількість учнів на одного вчителя 8,1


В школах встановлено 316 комп'ютерів, працює 16 комп'ютерних класів.

Протягом останніх років в районі працювали 2 позашкільних заклади (БДТ та ДЮСШ), понад 700 дітей.


^ Дошкільне виховання


Кількість діючих дошкільних навчальних закладів 19

Загальна кількість дітей у дошкільних закладах 1476 діт.

з них у міських закладах 909 діт.

у сільських закладах 567 діт.

Кількість вихователів 170 чол.

Кількість вихованців на 1 вихователя 8,7


Залучення дітей до здобуття дошкільної освіти здійс­нюється також завдяки створенню при загальноосвітніх навчальних закладах дошкільних груп. Це дало можли­вість за короткий термін підготувати дітей п’ятирічного віку до школи. Такі групи працювали при 23 ЗОШ, в них виховувалось 166 дошкільнят.
^ Фізична культура і спорт

У м.Калинівці діє дві спортивних школи базі РДЮСШ „Авангард”, фізкультурно-спортивне товариство „Колос”, районний центр інвалідного спорту „Інваспорт”, громадська організація „Федерація гімнастики”, багато різних спортивних гуртків та секцій.

^ Спортивні дитячо-юнацькі школи 2
Загальна кількість дітей у спортивних школах 700 діт.

Спортивні зали 25

Стадіони 1

Футбольні поля 28

Спортмайданчики 73

8. Система охорони здоров’я

^ Система охорони здоров'я району базується на двох рівнях. До першого рівня відносяться: ФАПи та фельдшерські пункти 34
Дільнична лікарня (с.Пиків) 1 (15 ліжок)
^ Лікарські амбулаторії сімейної медицини 12
До вторинного рівня відносяться:

Центральна районна лікарня, до якої входть: 1

поліклініка 650 відвідувань

стаціонар 290 ліжок


Забезпеченість населення району лікарняними ліжками у

розрахунку на 10 тис. населення 50,0 ліжок

Планова ємність амбулаторно – поліклінічних закладів

(відвідувань за зміну) 1160

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення 27,2 осіб

Кількість медперсоналу, в.т.ч. 991 чол.

кількість лікарів 167 чол.

кількість середніх медичних працівників 440 чол.


^ 9. Торгівля та сфера послуг


Торгівельна мережа Калинівського району нараховує 197 підприємств роздрібноі торгівлі, з них 34 заклади громадського харчування. Працює 3 ринки торгівлі промисловими та провольчими товарами.

Побутовим обслуговуванням займається 23 суб’єкти підприємницької діяльності - юридичних осіб та 124 суб’єкти – фізичних особи.


^ 10. Соціальна політика


В управлінні праці та соціального захисту населення перебуває на обліку:

- учасників Великої Вітчизняної війни 3348 чол.

- інвалідів Великої Вітчизняної війни 302 чол.

- учасників бойових дій 302 чол.

- ветеранів праці 6604 чол.

- постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 182 чол.


В районі проживає пенсіонерів всього 18439 чол.

в т.ч. в сільській місцевості 13215 чол.

Загальна кількість інвалідів загального захворювання 2274 чол.

Кількість дітей-інвалідів до 18 років 235 чол.

Кількість інвалідів з дитинства І-ІІІ груп 375 чол.

Багатодітних сімей, 395

в яких нараховується 1362 діт.


В с.Нова Гребля функціонує будинок-інтернат для престарілих „Затишок”, в якому перебуває на постійному утриманні 28 одиноких непрацездатних громадян.

На обліку в районному територіальному центрі знаходиться 1311 одиноких непрацездатних громадян, обслуговується на дому 616 одиноких людей похилого віку та 354 дітей – інвалідів. 44 соціальних працівники надають понад 20 видів допомоги на дому одиноким людям похилого віку.

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям отримали 170 чол., державну допомогу сім’ям з дітьми отримали 3062 чол.


В районі проживає 12176 дітей віком до 18 років, з яких 131 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з них 1 дитина перебуває на утриманні та вихованні в будинку дитини, 2 – в дитячих будинках, 20 – в школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Під соціальним супроводом центрів СССДМ перебуває 4 дитини такої категорії. Під опікою та піклуванням перебувають 81 дитина, які проживають у сім'ях опікунів.


^ 11. Сфера зв’язку


В районі діють такі установи зв’язку:

Районний вузол зв’язку обладнаний сучасними та зручними кабінами для виходу в Інтернет.

Електрозв’язок об’єднує 1 міську і 27 сільських АТС, абонентами яких є близько 7,0 тис.чол. Всі населені пункти району електро- і телефонізовано.

Калинівський район має стопроцентне покриття державних, обласних телеканалів та стійких мобільний зв’язок.

В районі газифіковано 55 населених пунктів (тільки 3 населених пунктів не газифіковано). Рівень газифікації району складає 95%.


12. Політичні партії, профспілкові

та громадські організації


У районі зареєстровано:5420060884129702.html
5420187327823754.html
5420293822010138.html
5420415613988672.html
5420540115491836.html