Тестові завдання по темі

Тестові завдання по темі: «Походження людини»


Варіант 1

1. Антропоморфози - це:

1 - історичний розвиток людини;
2 - історичний розвиток приматів;
3 - індивідуальний розвиток людини;
4 - морфологічні і фізіологічні перетворення мавпоподібних предків людини;
5 - немає правильної відповіді.

2. Першим ученим, який писав, що людина утворилася від мавпоподібних предків, був:

1 - Бюффон;
2 - Лінней;
3 - Рулье;
4 - Ламарк;
5 - Дарвін;
6 - Енгельс.

3. Значення біологічних рушійних сил в еволюції людини розкрив:

1 - Бюффон;
2 - Лінней;
3 - Рулье;
4 - Ламарк;
5 - Дарвін;
6 - Енгельс.

4. Куприк в скелеті людини - це атавізм:

1 - так;
2 - ні.


5. Мозок місячного людського зародка складається з п'яти мозкових міхурів:

1 - так;
2 - ні.

6. Робота Ф.Енгельса, в якій розкрита роль соціальних чинників в еволюції людини, - це:

1 - «Походження людини і статевий відбір»;
2 - «Походження видів шляхом природного відбору»;
3 - «Зміна домашніх тварин і культурних рослин»;
4 - «Роль праці в еволюції людини»;
5 - немає правильної відповіді.

7. Основною передумовою для перетворення мавпи на людину Ф.Енгельс вважав:

1 - дія природного добору в популяціях мавп;
2 - похолодання клімату;
3 - використання вогню;
4 - виникнення прямоходіння.

8. Ще Дарвін писав, що рука - орган і продукт праці:

1 - так;
2 - ні.

9. Передумови антропогенезу:

1 - прямоходіння;
2 - стадність мавпоподібних предків людини;
3 - використання м'ясної їжі і вогню;
4 - трудова діяльність в суспільстві;
5 - членороздільна мова;


10. Причини виникнення членороздільної мови:

1 - суспільний характер праці;
2 - високий рівень розвитку мозку;
3 - спадкова мінливість і природний відбір;

11. Соціальні особливості людини здатні передаватися від предків до потомства:

1 - так;
2 - ні.

12. Сучасна людина відноситься до виду:

1 - Людина розумна;
2 - Людина уміла;
3 - Людина прямоходяча;
4 - Людина неандертальська.

13. Шимпанзе і горили мешкають:

1 - в Південно-східній Азії;
2 - в Африці;
3 - в зоопарку Воронежа.

14. Австралопітек - це:

1 - австралійська мавпа;
2 - австралійська людина;
3 - південна мавпа;
4 - південна людина.

15. Спосіб життя австралопітеків:

1 - стадний;
2 - парами;
3 - одиночный.

16. Австралопітеки виготовляли грубі кам'яні ножі:

1 - так;
2 - ні.

17. Людина уміла відрізняється від австралопітеків:

1 - зовнішнім виглядом;
2 - здатністю використовувати предмети як готові знаряддя праці;
3 - здатністю виготовляти знаряддя праці;
4 - немає правильної відповіді.
18. Для Людини умілої була характерна галечна культура, оскільки він зазвичай селився в річкових долинах, де було багато гальки:

1 - так;
2 - ні.

19. Біологічні чинники антропогенезу:

1 - використання і підтримка вогню;
2 - спадкова мінливість;
3 - неспадкова мінливість;
4 - боротьба за існування;
5 - штучний добір;
6 - природний добір;
7 - членороздільна мова;
8 - логічне мислення;
9 - свідомість;
10 - праця;

20. Рудиментарними є органи:

1 - третя повіка;
2 - апендикс;
3 - що мають схожу будову і походження;
4 - виконуючі однорідні функції;
5 - немає правильної відповіді.

21. Основні людські раси:

1 - малайська;
2 - європеоїдна;
3 - монголоїдна;
4 - негроїдна;

22. Пітекантроп відноситься до виду:

1 - Людина уміла;
2 - Людина розумна;
3 - Людина прямоходяча;
4 - Людина неандерталська;
5 - немає правильної відповіді.

23. Неоантропи - це люди сучасного типа:

1 - так;
2 - ні.

24. Для прадавніх людей характерні зачатки мови у вигляді нечленороздільних звуків:

1 - так;
2 - ні.

25. Розвинений виступ підборіддя синантропа вказує на хороший розвиток членороздільної мови:

1 - так;
2 - ні.

26. Неандертальці жили в умовах настання льодовиків:

1 - так;
2 - ні.

27. Ознаки, характерні для європеоїдів:

1 - пряме або хвилясте, часто світле волосся;
2 - значний розвиток волосяного покриву на обличчі;
3 - жорстке, пряме і темне волосся;
4 - обличчя широке, сплющенне;
5 - складка верхньої повіки розвинена слабо;
28. Расизм - це:

1 - наука про раси;
2 - наука про походження людини;
3 - вчення про нерівноцінність людських рас;
4 - вчення про поділ суспільства на класи.

29. У антропогенезі на сучасному етапі:

1 - соціальні чинники переважають над біологічними;
2 - біологічні чинники переважають над соціальними;
3 - дія біологічних і соціальних чинників урівноважилася;
4 - біологічні чинники повністю втратили значення;
30. Першим ввів поняття «расу»:

1 - Дарт;
2 - Джохансон;
3 - Дюбуа;
4 - Бернье.

31. Перші слова були зв'язані:

1 - з назвою предметів;
2 - з трудовими операціями, позначали дію.

32. Людські раси поділилися на стадії:

1 - австралопітеков;
2 - архантропів;
3 - палеоантропів;
4 - неоантропів.


Варіант 2

1. Антропогенез - це:

1 - індивідуальний розвиток людини;
2 - спадкові зміни мавпоподібних предків людини;
3 - історичний розвиток приматів;
4 - немає правильної відповіді.

2. Першим ученим, який помістив людину в групу приматів, був:

1 - Бюффон;
2 - Рулье;
3 - Лінней;
4 - Ламарк;
5 - Дарвін;
6 - Енгельс.

3. Значення соціальних чинників в еволюції людини розкрив:

1 - Бюффон;
2 - Рулье;
3 - Лінней;
4 - Ламарк;
5 - Дарвін;
6 - Енгельс.

4. Книга Ч.Дарвіна, що пояснює походження людини від тварин, - це:

1 - «Походження видів шляхом природного відбору»;
2 - «Зміна домашніх тварин і культурних рослин»;
3 - «Походження людини і статевий відбір»;
4 - «Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину»;
5 - «Основні етапи антропогенезу».

5. Соціальні рушійні сили антропогенезу - це:

1 - спадкова мінливість;
2 - праця;
3 - суспільний характер праці;
4 - природний добір;
5 - боротьба за існування;
6 - членороздільна мова;
7 - високорозвинена свідомість;
8 - логічнее мислення;
9 - нечленороздільна мова;
6. Органи, що доводять походження людини від тварин, - це:

1 - рудименти;
2 - атавізми;
3 - гомологічні органи;
4 - аналогічні органи;
7. Борозни і звивини кори великих півкуль характерні для представників всіх класів хребетних тварин:

1 - так;
2 - ні.


8. Праця, по Ф.Енгельсу, - це:

1 - використання предметів як готові знаряддя праці;
2 - полювання;
3 - споруда жител;
4 - збирання;
5 - виготовлення знарядь праці;
6 - використання готових знарядь праці;
7 - немає правильної відповіді.

9. Атавізми - це:

1 - органи, що мають схожу будову і походження;
2 - органи, що втратили в процесі еволюції своє значення;
3 - багатососковість;
4 - волосяний покрив на обличчі людини;
5 - немає правильної відповіді.

10. Значення прямоходіння в процесі антропогенезу полягало в тому, що:

1 - мавпи дістали можливість збивати палицею високо підвішені фрукти або дотягуватися до них;
2 - мавпи у пошуках здобичі могли стрибати на великі відстані;
3 - розділилися функції рук і ніг, рука стала вільною;
4 - крижі стали рухливішими, що полегшило народжування дітей..

^ 11. Ще Ч.Дарвін указував, що правильно було б шукати предків людини серед тварин:

1 - так;
2 - ні.

12. Розвиток трудової діяльності в процесі антропогенезу привів до посилення дії біологічних чинників і ослаблення соціальних:

1 - так;
2 - ні.

13. Морфофізіологічні особливості людини не передаються по спадковості:

1 - так;
2 - ні.

14. Теорія антропогенезу Ф.Енгельса називається:

1 - культурною;
2 - соціальною;
3 - трудовою.

15. Сучасна людина відноситься до виду:

1 - Мавполюдина;
2 - Людина прямоходяча;
3 - Людина уміла;
4 - Людина неандертальська;
5 - немає правильної відповіді.

16. Абстрактне мислення, членороздільна мова, здатність до колективної трудової діяльності розвиваються у людини:

1 - в процесі філогенезу;
2 - в процесі анабіозу;
3 - в процесі онтогенезу.

17. Викопні залишки австралопітеків вперше були виявлені:

1 - подружжям Ліки;
2 - Дюбуа;
3 - Бернье;
4 - Дартом.

18. Австралопітеки мешкали:

1 - в лісах з пишною тропічною рослинністю;
2 - в горах;
3 - на рівнинних безлісих просторах, серед скель.

19. Об'єм черепа австралопітеків:

1 - 1000-1200 см3;
2 - 1300-1500 см3;
3 - немає правильної відповіді.

20. Для Людини умілої характерна галечная культура:

1 - так;
2 - ні.

21. Основні етапи становлення людини:

1 - древні люди;
2 - люди сучасного типу;
3 - якнайдавніші люди;
4 - австралопітеки;
5 - дріопітеки;
6 - парапітеки;
7 - гібони, орангутани, шимпанзе;
22. Ознаки, характерні для монголоїдів:

1 - пряме або хвилясте, часто світле волосся;
2 - значний розвиток на обличчі у чоловіків волосяного покриву;
3 - жорстке, пряме і темне волосся;
4 - обличчя широке, сплощенне;
5 - скули сильно виступають;
6 - складка верхньої повіки розвинена слабо;
23. Архантропи - це якнайдавніші люди:

1 - так;
2 - ні.

24. Для кроманьйонців були характерні зачатки мови у вигляді нечленороздільних звуків:

1 - так;
2 - ні.

25. Членороздільна мова добре розвинена у Людини:

1 - умілої;
2 - прямоходячої;
3 - неандертальської;
4 - розумної.


26. Викопні залишки неандертальців виявлені на південь від Воронежа, на березі Дона, в селі Костенки:

1 - так;
2 - ні.

27. Віджимна техніка обробки каменя вперше з'явилася біля:

1 - пітекантропів;
2 - синантропів;
3 - неандертальців;
4 - кроманьйонців;
5 - Людини умілої.

28. Соціальний дарвінізм - це:

1 - наука про нерівноцінність людських рас;
2 - наука про поділ суспільства на класи;
3 - вчення про еволюцію органічного світу;
4 - вчення про дію боротьби за існування і природного відбору в людському суспільстві.

^ 29. Неандертальці одягалися в:

1 - шкури;
2 - маскувальні халати;
3 - одягу не було зовсім.

30. У антропогенезі на ранніх стадіях розвитку:

1 - соціальні чинники переважали над біологічними;
2 - біологічні чинники переважали над соціальними;
3 - дія біологічних і соціальних чинників урівноважилася;
4 - соціальні чинники не діяли;


^ 31. Друга сигнальна система якісно відрізняє ВНД людини від ВНД тварин:

1 - так;
2 - ні.

32. Чинники, що сприяють еволюції мозку:

1 - трудова діяльність;
2 - членороздільна мова;
3 - вживання м'ясної їжі;

Відповіді
Вариант 1
1 – 4, 2 – 4, 3 – 5, 4 – 2, 5 – 1, 6 – 5, 7 – 4, 8 – 2, 9 – 6, 10 – 4, 11 – 2, 12 – 1, 13 – 2, 14 – 3, 15 – 1, 16 – 2, 17 – 3, 18 – 2, 19 – 12, 20 – 5, 21 – 5, 22 – 3, 23 – 1, 24 – 1, 25 – 2, 26 – 1, 27 – 6, 28 – 3, 29 – 1, 30 – 5, 31 – 2, 32 – 4.
Вариант 2
1 – 4, 2 – 3, 3 – 6, 4 – 3, 5 – 12, 6 – 5, 7 – 2, 8 – 5, 9 – 5, 10 – 3, 11 – 2, 12 – 2, 13 – 2, 14 – 3, 15 – 5, 16 – 3, 17 – 4, 18 – 3, 19 – 3, 20 – 1, 21 – 9, 22 – 7, 23 – 1, 24 – 2, 25 – 4, 26 – 2, 27 – 3, 28 – 4, 29 – 1, 30 – 2, 31 – 1, 32 – 4.
5427446113008585.html
5427576131897785.html
5427761893605415.html
5427880046797310.html
5428017947833651.html